กิจกรรมวันมาฆบูชา

กิจกรรมวันมาฆบูชา เป็นกิจกรรมเสริมที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ซึ่งทางโรงเรียนวัดบางจิกได้ปฏิบัติกันเป็นประจำ สม่ำเสมอ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักผิดชอบชั่วดี